Wydawnictwo Yohei

Twj koszyk
Twój koszyk jest pusty.

   

Wydawnictwo
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Aktualno?ci
"KUROSAWA" JU? W SPRZEDA?Y PDF Drukuj Email

Kurosawa by? rzadkim przyk?adem filmowca absolutnego, "my?l?cego kinem" na podobnej zasadzie, jak kompozytor "my?li" d?wi?kiem a literat s?owem. Ta umiej?tno?? pozwala?a mu na tworzenie filmw w sposb instynktowny i szczery. W stylu mistrza zapisany jest jego ?wiatopogl?d, temperament, ?lady wp?yww literackich, muzycznych i filmowych.

Niniejsza monografia stanowi prb? wgryzienia si? w retoryk? stylu Kurosawy. W jaki sposb opisywa? on j?zykiem kina zawi?e kwestie psychologiczne, spo?eczne, filozoficzne? Jak dzia?a? w niezwyk?y instynkt, ktremu dzie?a japo?skiego geniusza zawdzi?czaj? tak doskona?? ??czno?? idei i formy?

Pierwsza cz??? ksi??ki zawiera syntetyczne spojrzenie na twrczo?? re?ysera, kolejne za? koncentruj? si? na najwa?niejszych owocach jego pi??dziesi?cioletniej pracy artystycznej: na analizie fenomenu takich filmw, jak Pijany anio?, Zb??kany pies, Rashomon, Pi?tno ?mierci, Siedmiu samurajw, Tron we krwi, Stra? przyboczna, Sobowtr czy Ran.

415 stron

Wymiary: 176x250

ISBN: 978-83-63131-24-1

Cena: 49 z?

ZAMW

PATRONI MEDIALNI 
PDF Drukuj Email

"Egzorcysta" Williama Friedkina niedawno ponownie zawita? na ekrany polskich kin. A w naszym sklepie jest ju? dost?pna ksi??ka Kamila Ko?cielskiego, ktrej lektura rzuci nowe ?wiat?o na ten legendarny horror. Przy zakupie oferujemy 50% rabatu na inny dowolny tytu? dost?pny w naszej ofercie. Promocja potrwa do ko?ca listopada.

 
ZAPOWIED? PDF Drukuj Email

Kamil Ko?cielski

"C? ZA WSPANIA?Y DZIE? NA EGZORCYZM..." AMERYKA?SKIE KINO GROZY PRZE?OMU LAT 60. i 70.

Po czasie trudno orzec, co budzi?o wi?ksze zgorszenie w?rd pierwszych widzw Nocy ?ywych trupw, Ostatniego domu z lewej, Teksa?skiej masakry pi?? mechaniczn?, Carrie, Wzgrza maj? oczy czy Halloween. Epatowanie przemoc?? A mo?e kontrkulturowy przekaz horrorw lat 60. i 70.?

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e brakowa?o dot?d ksi??ki, ktra w rwnie kompleksowy sposb ukazywa?aby zwi?zek istniej?cy mi?dzy okresem wielkiej prosperity ameryka?skiego kina grozy a wczesnymi przemianami cywilizacyjnymi, spo?ecznymi i obyczajowymi. Kontekst ten stanowi zaledwie punkt wyj?cia dla niezwykle dociekliwej, erudycyjnej i mistrzowskiej - w moim odczuciu - analizy Egzorcysty Williama Friedkina. Tak wi?c na polskim rynku wydawniczym pojawia si? ksi??ka, ktra z powodzeniem mo?e znale?? czytelnikw zarwno w?rd mi?o?nikw horroru, jak i zwyk?ych kinomanw.

prof. Krzysztof Koz?owski

136 stron

Wymiary: 145x205

ISBN: 978-83-63131-20-3

Premiera: pa?dziernik 2014

 
PDF Drukuj Email

Ksi??ka "Sze?? widokw na kino japo?skie" uka?e si? za kilka dni, a ju? teraz zapozna? si? mo?na z pe?n? wersj? rozdzia?u po?wi?conego fenomenowi Godzilli.

Poni?ej prezentujemy esej w dwch wersjach elektronicznych.

WERSJA DO CZYTANIA ONLINE

WERSJA DO POBRANIA W PLIKU PDF

?yczymy owocnej lektury!